MAY THOI KHI LT-100

MAY THOI KHI LT-100

MAY THOI KHI LT-100

MAY THOI KHI LT-100

MAY THOI KHI LT-100

Tên sản phẩm:

MAY THOI KHI LT-100


Giá sản phẩm: Liên hệ
Nhà sản xuất: TAIWAN
Tình trạng: CO HANG
Bảo hành:

MAY THOI KHI LT-100

Bảng thể hiện chi tiết thông số kỹ thuật máy thổi khí Longtech Đài Loan LT-100:

Loại

RPM

Lưu lượng Qs(m3/min) Áp suất(mmAq) Công suất La(kW)

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Máy thổikhíLT-100

850

5.80

1.57

5.19

3.00

4.65

4.31

4.16

5.51

3.74

6.63

3.36

7.66

3.03

8.62

2.74

9.51

1000

7.06

1.84

6.45

3.53

5.91

5.07

5.42

6.49

5.00

7.80

4.62

9.01

4.29

10.14

4.00

11.19

1150

8.32

2.12

7.71

4.05

7.17

5.83

6.68

7.46

6.26

8.97

5.88

10.36

5.55

11.66

5.26

12.86

1300

9.58

2.40

8.97

4.58

8.43

6.59

7.94

8.43

7.52

10.14

7.14

11.71

6.81

13.18

6.52

14.54

1450

10.84

2.67

10.23

5.11

9.69

7.35

9.20

9.41

8.78

11.31

8.40

13.06

8.07

14.70

7.78

16.22

1600

12.10

2.95

11.49

5.64

10.95

8.11

10.46

10.38

10.04

12.47

9.66

14.42

9.33

16.22

9.04

17.90

1750

13.36

3.23

12.75

6.17

12.21

8.87

11.72

11.35

11.30

13.64

10.92

15.77

10.59

17.74

10.30

19.57

Bảng biểu diễn công suất máy thổi khí Longtech Đài Loan LT-100:

Sản phẩm khác

MAY THOI KHI LT-050

MAY THOI KHI

MÁY THỔI KHÍ CON SÒ

MÁY THỔI KHÍ CON SÒ

thổi khí Longtech LT-125

thổi khí Longtech LT-125

MAY THOI KHI LONHTECH LT080

MAY THOI KHI LONHTECH LT080

Sản phẩm mới

ĐẦU GIẢM TỐC  2 ĐẦU CỐT
ĐẦU GIẢM TỐC 2 ĐẦU CỐT
DAU GIAM TOC MACH BICH
DAU GIAM TOC MACH BICH
ĐẦU GIẢM TỐC SUMITOMO CHH/CNH
ĐẦU GIẢM TỐC SUMITOMO CHH/CNH
HOP SO NMRV
HOP SO NMRV
MOTOR GIAM TOC DOLIN
MOTOR GIAM TOC DOLIN, CHAN DE, MACH BICH
MOTOR DIEU TOC CO
MOTOR DIEU TOC CO COT AM VUONG GOC
MOTOR GIAM TOC FLENDER
MOTOR GIAM TOC FLENDER
MAY THOI KHI LT-100
MAY THOI KHI LT-100
MAY THOI KHI LONHTECH LT080
MAY THOI KHI LONHTECH LT080
thổi khí Longtech LT-125
thổi khí Longtech LT-125
phone
0917480998