thổi khí Longtech LT-125

thổi khí Longtech LT-125

thổi khí Longtech LT-125

thổi khí Longtech LT-125

thổi khí Longtech LT-125

Tên sản phẩm:

thổi khí Longtech LT-125


Giá sản phẩm: Liên hệ
Nhà sản xuất: TAIWAN
Tình trạng: CO HANG
Bảo hành:

So do the hien cong suat may thoi khi longtech  lt 125Bảng thể hiện chi tiết thông số kỹ thuật máy thổi khí Longtech Đài Loan LT-125:

Loại

RPM

Qs: Lưu lượng(m3/min); Áp suất(mmAq); La: Công suất(kW)

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Qs

La

Máythổikhí  Longtech LT-125

750

10.29

2.59

9.42

4.96

8.62

7.13

7.88

9.12

7.25

10.97

6.66

12.67

6.11

14.26

5.65

15.74

900

12.69

3.11

11.81

5.95

11.01

8.55

10.28

10.95

9.64

13.16

9.05

15.21

8.51

17.11

8.04

18.89

1050

15.08

3.63

14.20

6.94

13.41

9.98

12.67

12.77

12.03

15.35

11.44

17.74

10.90

19.97

10.44

22.04

1200

17.48

4.15

16.60

7.93

15.80

11.40

15.07

14.59

14.43

17.55

13.84

20.28

13.29

22.82

12.83

25.18

1350

19.87

4.66

18.99

8.92

18.19

12.83

17.46

16.42

16.82

19.74

16.23

22.81

15.69

25.67

15.23

28.33

1500

22.26

5.18

21.39

9.91

20.59

14.25

19.85

18.24

19.22

21.93

18.63

25.35

18.08

28.52

17.62

31.48

1650

24.66

5.70

23.78

10.90

22.98

15.68

22.25

20.07

21.61

24.13

21.02

27.88

20.48

31.38

20.01

34.63

Bảng biểu diễn công suất máy thổi khí Longtech LT-125:

 

Lh MR NAM: 0917 480 998,; 0987 518 915

Sản phẩm khác

MAY THOI KHI LT-050

MAY THOI KHI

MÁY THỔI KHÍ CON SÒ

MÁY THỔI KHÍ CON SÒ

MAY THOI KHI LONHTECH LT080

MAY THOI KHI LONHTECH LT080

MAY THOI KHI LT-100

MAY THOI KHI LT-100

Sản phẩm mới

ĐẦU GIẢM TỐC  2 ĐẦU CỐT
ĐẦU GIẢM TỐC 2 ĐẦU CỐT
DAU GIAM TOC MACH BICH
DAU GIAM TOC MACH BICH
ĐẦU GIẢM TỐC SUMITOMO CHH/CNH
ĐẦU GIẢM TỐC SUMITOMO CHH/CNH
HOP SO NMRV
HOP SO NMRV
MOTOR GIAM TOC DOLIN
MOTOR GIAM TOC DOLIN, CHAN DE, MACH BICH
MOTOR DIEU TOC CO
MOTOR DIEU TOC CO COT AM VUONG GOC
MOTOR GIAM TOC FLENDER
MOTOR GIAM TOC FLENDER
MAY THOI KHI LT-100
MAY THOI KHI LT-100
MAY THOI KHI LONHTECH LT080
MAY THOI KHI LONHTECH LT080
thổi khí Longtech LT-125
thổi khí Longtech LT-125
phone
0917480998